Cognitieve Gedragstherapie

De manier waarop er wordt gepraat verschilt nogal: in sommige psychotherapieën praat men vooral over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën probeert men te ontdekken wat de cliënt eigenlijk zelf wil, wanneer deze zich concentreert op zijn gevoelens. Cognitieve gedragstherapie werkt vooral met oefeningen waarin de patiënt leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten  die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen,  zoals angsten,  depressie,  verslavingen, eetstoornissen en meer. Lees verder op http://www.adfstichting.nl/Angst/Psychotherapie/Cognitievegedragstherapie.aspx

Leave a Reply